ผลงานวิจัยครู

 

อุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน+รางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ+ฝีมือนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

เครื่องมือตอนจุกสับปะรดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน